Copa Medicus

Categoría: Caballeros, Handicaps a 19.2, Scores Netos

Categoría: Caballeros, Hcp: 19.3 a 30.4, Scores Netos

Categoría: Caballeros, Hcp: 30.4 a 53.9, Scores Netos

Categoría: Damas, Handicaps a 53.9, Scores Netos

© 2004 - 2021 Plus+Golf Clubs